Október 2.-án , a Zene Világnapja alkalmával tartott ünnepségen került sor azoknak a blúzoknak az átadására, amelyet az iskola énekkara számára sikerült beszerezni a Hargita Megye Tanácsa által kiírt pályázaton, valamint azoknak a didaktikai eszközöknek az átadására, amelyet szintén Hargita Megye Tanácsa támogatott.

A Vaskertes Általános Iskola köszönetét fejezi ki Hargita Megye Tanácsának a támogatásért.

 

2016-2020 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O