TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

 

Ady nyomában – irodalmi  vetélkedő

       A gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola képezi a gyergyói medence zenei- és képzőművészeti tehetséggondozásának legfontosabb intézményét, fontos célunk az általános iskolai tanulók érdeklődésének felkeltése a magyar nemzeti kultúra kincsei: tárgyi és szellemi öröksége iránt. A verseny szervezői a humán műveltségterületek: irodalom, történelem, zene, képzőművészet összehangolására, az ismeretek elmélyítésén túl a megszerzett tudás alkalmazására ösztönzik a versenyzőket; teret engedve kreativitásuknak is- mindezt az Ady emlékév kapcsán .

            A projekt mottója :

„Tartsd a kapcsolatot a múlt századok óriásaival.

De egyetlen pillanatra se engedd el a legfrissebb, a legmaibb valóság kezét!”

                                                                                                               Liszt Ferenc

Az idézet is kifejezi intézményünk célját, amely az alapkészségek fejlesztése mellett kiemelkedően fontosnak tarja megemlékezni irodalmunk nagyjairól is. 2019-et Ady Endre - emlékévnek nyilvánították, ez lehetőséget adott arra, hogy életére, munkásságára emlékezzünk, irodalmi örökségének aktualitását tudatosítsuk. Ennek jegyében irodalmi és rajz versenyt hirdetünk iskolánk tanulói számára. A vetélkedőn Ady életének eseményeit, életútját, költeményeit elevenítettük fel, játékos feladatokat kaptak a versenyzők, ugyanakkor a meghírdetett rajzpályázatra egy előre meghatározott Ady költemény bármilyen technikával készült megjelenítését vártuk: egy a szervezők által megjelölt verset kellett az általuk választott technikával megjelenítsenek. Az irodalmi vetélkedő szintén a VII. osztályosokat célozta meg, ők 3 fős csapatokat alkotva készültek fel az előre megadott könyvészetből, hogy számot adjanak a játékos - kreatív feladatok során arról, hogy milyen információkkal rendelkeznek Ady életéről, arról a korról, amelyben élt, annak jellegzetességeiről. A vetélkedőre ugyanakkor szavalatokkal is készültek, illetve kreatív feladatként szerepelt egy általuk kiválasztott költemény megzenésítése is. Az irodalom szakos tanárokból álló zsüri díjazta a legjobb  5 csapatot  -15  diák részesült értékes könyvjutalomban.

Amit a  program általános céljaként tűztünk ki megvalósult: az Ady versek és általában a versek megszerettetése.

A résztvevő tanulók számára készült oklevelek, kitűzők, plakátok valamint ajándék könyvcsomagok költsége  került kifizetésre a Communitas Alapítvány és Hargita Megye Tanácsa által megítélt összegből.

Gyergyószentmiklós, 2019 november 11

Aláírások:

Bernád Ildikó - pályázati felelős

 

            

            

2016-2020 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O