Tanszersegély a 2022-2023-as tanévre.

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy külömbözik a napközis és az iskolai jövedelemhatár. Az alábbiakban minden információ megtalálható, akárcsak a típuskérés (minden oktatási szintnek ugyanaz).

Napközis feltétel:

Lehet igényelni a 2022 – 2023-as tanévre az 500 lejes tanszer támogatást, abban az esteben, ha az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az 298 lejt 2022 július hónapban.

Az iratcsomó kell tartalmazza:

 • Típuskérést
 • A jövedelmeket igazoló aktákat (fizetés igazolás – nettó jövedelem, nyugdíj szelvény, stb), melyek 2022 július hónapot kell tartalmazzák.
 • A családtagok születési bizonyítványának vagy személyigazolványának másolatát

Leadási határidő 2022 szeptember 15, az iskola könyvelőségén.

 

Se poate solicita ajutorul financiar de materiale școlare în valoare de 500 lei pe anul școlar 2022 – 2023, în cazul în care venitul net pe membru de familie nu depășește 298 lei.

Dosarul trebuie să conțină:

 • Cerere tip
 • Actele doveditoare de venit (adeverință de venit – venit net, cupon pensie, etc) care trebuie să cuprindă luna iulie 2022.
 • Copie de pe certificatul de naștere sau buletin a membrilor familiei

Termenul de depunere este 15 septembrie 2022, la contabilitatea școlii.

 

Iskolás feltétel:

Lehet igényelni a 2022 – 2023-as tanévre az 500 lejes tanszer támogatást, abban az esteben, ha az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az 1.275 lejt 2022 július hónapban.

Az iratcsomó kell tartalmazza:

 • Típuskérést
 • A jövedelmeket igazoló aktákat (fizetés igazolás – nettó jövedelem, szociális juttatások, APIA-s jövedelem, nyugdíj szelvény stb.), melyek 2022 július hónapot kell tartalmazzák
 • A családtagok születési bizonyítványának vagy személyigazolványának másolatát

Leadási határidő 2022 szeptember 15, az iskola könyvelőségén.

Se poate solicita ajutorul financiar de materiale școlare în valoare de 500 lei pe anul școlar 2022 – 2023, în cazul în care venitul net pe membru de familie nu depășește 1.275 lei.

Dosarul trebuie să conțină:

 • Cerere tip
 • Actele doveditoare de venit (adeverință de venit – venit net, cupon ajutor social, cupon pensie, venituri APIA, etc) care trebuie să cuprindă luna iulie 2022.
 • Copie de pe certificatul de naștere sau buletin a membrilor familiei

Termenul de depunere este 15 septembrie 2022, la contabilitatea școlii.

 

Típuskérés (kijelöléssel nyomtatható):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. înreg…………/ …....09.2022.

 

CĂTRE
Școala Gimnazială „Vaskertes” Gheorgheni

Cerere
de sprijin financiar pentru achiziționarea de materiale școlare, conform OUG 133/2020

    Subsemnatul/a ........................................................................, domiciliat/ă în ..................................................................................................................................................., CNP ....................................................., în calitate de părinte/tutore a elevului/ei ........................................................................ din clasa a ..................... vă rog să-mi acordați sprijin financiar pentru achiziționarea de materiale școlare, conform OUG 133/2020, pentru anul școlar 2022 – 2023.


Semnătura:

                                                                         -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-2024 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O